Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Επιστολή του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς του Σχολικούς Συμβούλους Θεολόγων


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Σταύρος Γιαγκάζογλου
, Σύμβουλος
Γεώργιος Στάθης, Πάρεδρος
Αγία Παρασκευή 17-11-2008

Προς τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 1

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την επίγνωση της κοινής μας ευθύνης για τη σωστή διεκπεραίωση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Ελληνικό σχολείο και με την αίσθηση του ειδικού ρόλου που διαδραματίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην σύνταξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τη συγγραφή νέων διδακτικών εγχειριδίων και την άρτια οργάνωση της διδασκαλίας, επιθυμούμε μια ιδιαίτερη, συνεχή και δημιουργική σχέση και επικοινωνία μαζί σας, με όλα τα μέσα που θέτει στη διάθεσή μας η σύγχρονη τεχνολογία και εξυπηρετούν την κοινωνία μας.

Μιας κοινωνίας της πληροφορίας, που στηρίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στον ηλεκτρονικό τρόπο και δρόμο μετάδοσης της γνώσης σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους. Η ταχύτητα επεξεργασίας, ανάλυσης, αποθήκευσης και ανάκλησης δεδομένων, η αποστολή-μεταβίβαση κειμένων και πληροφοριών συντελούν ουσιαστικά στην υποστήριξη όχι μόνο προγραμμάτων βασικών σπουδών αλλά και μεταπτυχιακού ή επιμορφωτικού επιπέδου. Σ’ αυτή την «κοινωνία» ο θεολογικός κόσμος συμμετέχει με ιδιαίτερη επιτυχία νταποκρινόμενος θετικά στην αλληλομετάδοση της γνώσης.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι συνεχώς αυξανόμενος αριθμός νέων συναδέλφων χρησιμοποιούν με επιτυχία τις δυνατότητες της τεχνολογίας των Η/Υ για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος, με την ανταλλαγή ειδήσεων, εμπειριών και πληροφοριών, χρήσιμων στην οργάνωση και τη διεξαγωγή της. Το γραφείο Θεολόγων του Π.Ι. ανταποκρινόμενο στην τεχνολογική πρόκληση, πήρε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσει προς όφελος όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που αφορά το αντικείμενό μας, τις εφαρμογές που σχετίζονται με την τεχνολογία των Η/Υ με στόχο:

α. Την προβολή-υποστήριξη του ρόλου του μαθήματος στη δημόσια εκπαίδευση (άρθρα-δημοσιεύσεις-έρευνες)

β. Τη συλλογή, ταξινόμηση, οργάνωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας στη σχολική τάξη.

γ. Τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε δημόσιο διάλογο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για θέματα θρησκευτικής παιδείας και αγωγής.

δ. Την ενίσχυση της επικοινωνίας και ανταλλαγής παιδαγωγικών απόψεων, σκέψεων και παρατηρήσεων μεταξύ των διδασκόντων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγουμένως εκτεθέντα, το γραφείο Θεολόγων του Π.Ι. παρεμβαίνει δυναμικά στο «ηλεκτρονικό περιβάλλον», αφήνοντας το παιδαγωγικό και επιστημονικό του στίγμα, με τη δημιουργία ιστοσελίδας του μαθήματος των Θρησκευτικών στον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο διαδίκτυο.

Ύστερα από απόφαση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι., η ιστοσελίδα του μαθήματος έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία* και εμπλουτίζεται διαρκώς. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα του μαθήματος ανοίγει, όταν στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού κόμβου του Π.Ι. http://www.pi-schools/ όπου υπάρχουν τα επιμέρους μαθήματα, πατήσει κανείς στο μάθημα «Θρησκευτικά».

Κατόπιν αυτών απευθύναμε παλαιότερα και απευθύνουμε και τώρα επίσημη πρόσκληση συνεργασίας για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας με το κατάλληλο υλικό, το οποίο αφορά το έργο όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της θρησκευτικής αγωγής. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το Π.Ι. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δική σας συμβολή, αφού θεωρεί κομβική την παρουσία και το ρόλο σας στο χώρο της εκπαίδευσης και σημείο αναφοράς των «μάχιμων» θεολόγων εκπαιδευτικών. Με τη δική σας παρότρυνση επιζητούμε την ανάληψη προσπάθειας προς τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας ευθύνης σας για συγκέντρωση και αποστολή εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθήματος- υποστηρικτικά κείμενα-χρήση εποπτικού υλικού, διαθεματικές προσεγγίσεις, εικαστικό υλικό, κ.ά) με την αναφορά του ονόματος του συντάκτη, το οποίο θα εισαχθεί για καταχώρηση και χρήση στην ιστοσελίδα του μαθήματος μας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Με τη βεβαιότητα της άμεσης ανταπόκρισης και υποστήριξης της πρωτοβουλίας μας, παρακαλούμε όπως το αποστελλόμενο-με δική σας ευθύνη-υλικό, έχει τύχει αφενός προηγουμένως του δικού σας ποιοτικού ελέγχου και της εγκρίσεώς σας, ενώ έχει αφετέρου καταχωρηθεί σε ηλεκτρονική μορφή ( αρχεία Word, pdf) στη διεύθυνση: theology@pi-schools.gr

Σε αναμονή της συνεργασίας μας, ελπίζουμε στη βοήθειά σας αλλά και στην εποικοδομητική κριτική σας για την καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση της ιστοσελίδας μας, η οποία επιθυμούμε να γίνει βήμα επικοινωνίας και παιδαγωγικής και επιστημονικής ανατροφοδότησης των μελών της θεολογικής εκπαιδευτικής κοινότητας, που αγωνίζονται από όλες τις θέσεις για την προώθηση των στόχων του μαθήματος, με ζήλο, αγάπη και όραμα.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς
------------------------------------------------------
(* Υπενθυμίζουμε την προ ημερών αναφορά μας στο blog για την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας για το θρησκευτικό μάθημα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: