Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

Ευχές της Π.Ε.Θ. προς τους θεολόγους


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 – 5224180, FAX 2105224420
e-mail, 1.
panethe@otenet.gr, 2. enosis@petheol.gr
Ιστοχώρος: http://www.petheol.gr/

Αθήναι, 15/12/2008

Δια τας αγίας εορτάς της του Κυρίου ενανθρωπήσεως και το νέον έτος 2009, η Πανελλήνιος Ενωσις Θεολόγων σας εύχεται έτη πολλά και πλουσίαν την ευλογίαν και χάριν του δι’ ημάς σαρκωθέντος Κυρίου.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ορφανός

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: