Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Αναβολή του διαγωνισμού εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)

ANΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α.Σ.Ε.Π. - Ανεξάρτητη Αρχή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π/2008)

Λόγω της γενικότερης αναταραχής των τελευταίων ημερών, ιδιαίτερα στο χώρο της Παιδείας, και των αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν ανακύψει, η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα (3260) θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2008.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η οποία θα εκδοθεί στις αρχές Ιανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: