Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Iστοσελίδα για το θρησκευτικό μάθημαIστοσελίδα για τα Θρησκευτικά

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ξεκίνησε η λειτουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας για το μάθημα των Θρησκευτικών, στο δικτυακό κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

Η είσοδος στην ιστοσελίδα γίνεται από την αρχική σελίδα του κόμβου, όπου εμφανίζονται όλα τα μαθήματα, πατώντας στο πεδίο "Θρησκευτικά".
Η ιστοσελίδα είναι ακόμη σε φάση εμπλουτισμού και συνεχώς τροφοδοτείται με νέο υλικό.
Στις θεματολογικές περιοχές που έχουν ήδη αναρτηθεί, ή είναι υπό κατασκευήν περιλαμβάνονται : «Διδακτικό υλικό» (Δημοτικό / Γυμνάσιο / Λύκειο), «Σύγχρονες προσεγγίσεις» (Διαπολιτισμικότητα / Θρησκειολογική προσέγγιση / Ευρωπαϊκή διάσταση / Διαθεματικότητα), «Πινακοθήκη», «Ενδιαφέροντα κείμενα», «Νομοθετικό πλαίσιο» κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: