Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΕΘ: "Ψαχνώμαστε... Ζητούμε 4η - διευκρινιστική - εγκύκλιο για την υποχρεωτική παρακολούθηση των Θρησκευτικών από τους Ορθοδόξους μαθητές"ΠANEΛΛHNIOΣ ENΩΣIΣ ΘEOΛOΓΩN
Xαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA
Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420
E-mail.1.: panenthe@otenet.gr . - 2: enosis@petheol.gr

Ιστοχώρος:www.petheol.gr

Αθήνα, 2-9-2008 Αριθμ. Πρωτ.144

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τή διδασκαλία του μαθήματος τών Θρησκευτικών

*************************

Η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων (ΠΕΘ) σημειώνει σήμερα μερικές παρατηρήσεις αναφερόμενες στήν τρίτη εγκύκλιο τή σχετική μέ τή διδασκαλία ή απαλλαγή τών μαθητών από τό μάθημα τών Θρησκευτικών , πού μέ θέμα: « Απασχόληση μαθητών» εξαπέλυσε τό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων τήν 26-8-2008.

1. Κατ' αρχήν πρέπει νά σημειωθεί ότι η εγκύκλιος αυτή διορθώνει πράγματι τίς δυό προηγούμενες μέ τό νά ορίζει ότι η προηγουμένη εγκύκλιος αφορά στούς μή Ορθοδόξους μαθητές, όταν λέγει ότι « οι μή Ορθόδοξοι μαθητές, δηλ. οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα μέ τήν υπ' αριθμ. 104071/Γ2/4-8-2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ απαλλάσσονται από τό μαθημα τών Θρησκευτικών....». Κατά συνέπεια δέν απαλλάσσονται οι Ορθοδοξοι. Αυτοί θά διδάσκονται τό μάθημα. Καί οι μή Ορθόδοξοι «θά παρακολουθουν υποχρεωτικά τή διδασκαλία διαφορετικου διδακτικου αντικειμένου».

2. Σύμφωνα μέ τή διατύπωση αυτή καί εφ' όσον τηρηθεί η αρχή- η διασαφήνιση- αυτή, τό θέμα θά πρέπει νά θεωρηθεί ότι έληξε, καί απλώς καθορίζεται ότι τά παιδιά πού απαλλάσσονται (δηλαδή τά μή Ορθόδοξα) θά πρέπει νά απασχολουνται τίς συγκεκριμένες διδακτικές ώρες μέ άλλο μάθημα.

3. Εμείς βεβαίως θά προτιμούσαμε τό όποιο άλλο αυτό διδασκόμενο αντικείμενο νά διδασκόταν από καθηγητή του κλάδου μας. Αλλά δέν μένουμε σ' αυτό. ʼλλωστε καί τά μικροζητήματα διαφορών διδακτικής προσφοράς μπορουν νά τακτοποιηθουν από τήν υπηρεσία.

4. Τό σημαντικό στό σημείο αυτό είναι η σύγχυση πού δημιουργείται από τήν ισχύ τών δύο προηγουμένων εγκυκλίων καί τό γεγονός ότι τό σχολείο ( Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος τών καθηγητών) θά πρέπει νά γνωρίζει ποιά παιδιά είναι Ορθόδοξα καί ποιά «μή Ορθόδοξα»,γιά νά μπορεί νά εφαρμόζεται η νέα εγκύκλιος τής 26-8-2008. Μά αυτό ακριβώς καθόριζε καί η παλαιότερη κατάσταση, η μέχρι τήν προηγούμενη σχολική χρονιά ισχύουσα. Καί όταν καί είναι γενικώς αποδεκτή. Γιατί λοιπόν έγιναν οι δύο νέες εφετεινές εγκύκλιοι; Αφου μέ τήν τελευταία- τήν τρίτη φετεινή- όποιος ζητήσει ( πατέρας ή μαθητής ενήλικος) νά απαλλαγεί από τό μάθημα θά πρέπει νά είναι γνωστό ( ή νά κάνει γνωστό) ότι δέν είναι Ορθόδοξος.

5. Η σύγχυση καί τό πρόβλημα θά δημιουργηθεί στά σχολεία, όταν προσέλθει γονέας καί ζητήσει νά απαλλαγεί τό παιδί του από τό μάθημα τών Θρησκευτικών, αρνούμενος νά δηλώσει ότι δέν είναι Ορθόδοξος, (σύμφωνα μέ τίς δύο πρώτες φετεινές εγκυκλίους), ενώ ο τίτλος εγραφής ( π.χ. τό Απολυτήριο του Δημοτικου Σχολείου ή του Γυμνασίου) πού είχε προσκομίσει γιά πρώτη εγγραφή, γράφει ότι είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.

6. Εκείνο πού πέτυχε τό ΥΠΕΠΘ μέ τίς τρείς φετεινές εγκυκλίους είναι νά μάς κάνει μέσα στά σχολεία τής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νά ψαχνώμαστε γιά τό ποιός είναι Χριστιανός Ορθόδοξος καί ποιός όχι. Αλλά πρέπει νά ξέρει ότι έτσι αρχίζουν οι διαιρέσεις καί ακολουθουν οι συγκρούσεις ( έστω καί μόνο φραστικές). ʼν αυτό επεδίωκε , τό πέτυχε. Μέχρι χθές ήμασταν ήσυχοι καί χωρίς τέτοιους προβληματισμούς. Τί θά γίνει- τί θά γίνεται από αύριο; Οι διοικητικές ρυθμίσεις που είναι ατυχείς, ενισχύουν τούς φανατισμούς.ʼς ελπίσουμε ότι αυτή τή φορά θά αντέξουμε όλοι οι ανήκοντες στή σχολική κοινότητα. Καί δέν θά παρασυρθουμε, σέ όποιες, χωρίς λόγο, αντιπαραθέσεις. Εμείς σάν κλάδος θά τό προσπαθήσουμε.

Τελος εκφράζουμε τήν ευχή καί παρακαλουμε τό Υπουργείο νά εκδώσει μία νέα, τέταρτη, σχετική εγκύκλιο, πού σαφώς καί ρητώς νά oρίζει ότι τά παιδιά πού είναι Ορθόδοξα διδάσκονται υποχρεωτικά τό μάθημα.

Ο Πρόεδρος

καί α.α.

Ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Φραγκόπουλος,
τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε

O Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Μπάκος,
Δρ. θεολογίας-Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: