Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Στις κάλπες οι καθηγητές

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Ψηφίζουμε για τα

Υπηρεσιακά Συμβούλια

Στις κάλπες θα προσέλθουν σε ενάμισι περίπου μήνα από σήμερα και συγκεκριμένα τη Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικοτήτων) και οι καθηγητές για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων τους τόσο στα κεντρικά (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), όσο και στα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας (ΠΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΠΥΣΔΕ) εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το ΥΠΕΠΘ (αρ. πρωτ. 115972 /Δ1/10-9-2008):

1. α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές.

β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι κατά τα ανωτέρω τακτικοί εκπαιδευτικοί πλην των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων.

γ. Στην εφορευτική επιτροπή κάθε Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί (τακτικοί ή αναπληρωτές) που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση σε σχολεία της Διεύθυνσης ή των Γραφείων Εκπαίδευσης (σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δεύτερης Ευκαιρίας , ΣΜΕΑ κλπ.).

δ. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός σχολικών μονάδων (Κ.Υ., Διδασκαλεία Εκπ/σης, Πανεπιστήμια, ΟΕΕΚ, Π.Ι., ΚΕΕ, ΚΔΑΥ κλπ.), εγγράφονται στους καταλόγους εκλογέων της οργανικής τους θέσης και ψηφίζουν ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Οι απουσιάζοντες με άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην περιοχή της οργανικής τους θέσης.

ε. Εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, ψηφίζουν - όπως και στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες του 2006 - στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν.
στ. Εκπαιδευτκοί με οργανική θέση σε σχολείο ή υπηρεσία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν διατεθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σχολείο ή υπηρεσία της Π.Ε.) ή και αντίστροφα, περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση.

2. Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008, επειδή η 20η Σεπτεμβρίου που προβλέπεται από το Π.Δ.1/2003 είναι ημέρα Σάββατο:

α. Στο διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την εκλογή αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ,

β. Στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την εκλογή αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, και ΠΥΣΕΕΠ και

γ. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή αιρετών μελών του ΥΣΕΕΠ, του ΚΥΣΠΕ, και του ΚΥΣΔΕ.

Οι αποδέκτες των υποψηφιοτήτων θα ανακηρύξουν τους υποψηφίους μέχρι τις 10-10-2008.

Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας στους εκπαιδευτικούς που για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. λόγω μεγάλης απόστασης του εκλογικού τμήματος από το χώρο εργασίας, ή λόγω δυσκολιών μετακίνησης) δυσχεραίνονται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων το υπουργείο καλεί τους Διευθυντές να αναμορφώσουν το συντομότερο δυνατόν το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου κατά την ημέρα των εκλογών και να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: