Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Oι αναθέσεις στους θεολόγους και το θρησκευτικό μάθημα στη Τεχνική Εκπαίδευση


Από την Πρωτοβουλία Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ μας κοινοποίηθηκε η παρακάτω απάντηση που δόθηκε στον βουλευτή κ. Βορίδη, ο οποίος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή με αιτήματα που τους είχε διαβιβάσει η «Πρωτοβουλία»:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο; 210 - 34.42.320
FΑΧ: 210-34.42.365

Μαρούσι 16-3-2009
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 7332 /ΙΗ

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.; Βουλευτή κ.
Μαυρουδή Χ. Βορίδη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 12821/20-01-09 »

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 12821/20-01-09, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Χ. Βορίδης σχετικά με τους εκπαιδευτικού Θεολόγους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01-Θεολόγων διδάσκουν ως πρώτη ανάθεση το γνωστικά τους αντικείμενο, δηλαδή, το μάθημα των Θρησκευτικών. Επιπλέον, διδάσκουν με δεύτερη ανάθεση το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το μάθημα Αρχές Φιλοσοφίας της Β' Λυκείου. Επισημαίνεται ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το μάθημα των Θρησκευτικών και σύμφωνα με την αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984/τ.Β'), διδάσκεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01-Θεολόγων.

Επίσης, ανάλογα με τα ειδικά τους προσόντα (επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο), οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01-Θεολόγων μπορούν να διδάξουν το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες ειδικότητες και να είναι υπεύθυνοι Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας στο σχολεία όπου υπηρετούν.

Ακόμη, μπορούν να είναι υπεύθυνοι των ΚΕΣΥΠ/ΓΡΑΣΕΠ, Προϊστάμενοι και Διευθυντές Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Συντονιστές της Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, και Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και γενικά να στελεχώνουν ισότιμο με τους άλλους κλάδους την εκπαιδευτική ιεραρχία.

Στην Τεχνική Εκπαίδευση, όχι μόνο δεν έχει καταργηθεί το μάθημα των Θρησκευτικών αλλά διδάσκεται από μία ώρα στην Α' και Β' τάξη των ΕΠΑΛ. Επισημαίνεται ότι παλαιότερα το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκονταν μόνο στην Α' τάξη του 1ου κύκλου της ΤΕΕ μία ώρα την εβδομάδα.

Αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών -Θεολόγων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων φορέων του δημοσίου τομέα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 50/01 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων τοα δημοσίου τομέα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως τυπικό προσόν διορισμού για την ένταξη σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικό και-ή Οικονομικό, είτε στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων με διαδικασία διαγωνισμού ή πλήρωσης των θέσεων με πίνακες προτεραιότητας, ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού Τμήματος ή ισότιμου του εξωτερικού μη αποκλειομένου προφανώς και του πτυχίου Θεολογίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη βούληση του φορέα ο οποίος προκηρύσσει τις προς πλήρωση θέσεις, να προσδιορίσει ή να εξειδικεύσει περαιτέρω, σύμφωνα και με τις οικείες οργανικές του διατάξεις, τα πτυχία που θεωρεί κατάλληλα για την πλήρωση, των θέσεων που προκηρύσσει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
________________________________
Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
3.Δ/νση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης
4. Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης
5.Τ.Κ.Ε

Σχολιασμός της απάντησης:

Κατ’ αρχήν αξίζει να συγχαρούμε τον αξιότιμο βουλευτή κ. Μαυρουδή Βορίδη που είχε τη καλοσύνη να προωθήσει στη Βουλή, με τη μορφή ερωτήσεως, τις θέσεις της «Πρωτοβουλίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ». Από κεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε τις απαντήσεις του αξιοτίμου υφυπουργού Παιδείας πιστεύοντας ότι μέσα απ’ τον το διάλογο το υπουργείο μπορεί – και πρέπει - να αντιληφθεί τις αδικίες σε βάρος του κλάδου μας και να τις αποκαταστήσει όχι κάνοντάς μας χάρη, αλλά υπηρετώντας τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης (αναφορικά με τις αναθέσεις) και της ισονομίας (αναφορικά με τις ώρες διδασκαλίας του θρησκευικού μαθήματος στη Τεχνική σε σχέση με τη Γενική εκπαίδευση). Εχουμε και λέμε λοιπόν:

ANAΘΕΣΕΙΣ MAΘΗΜΑΤΩΝ:
Η Β’ ανάθεση για την Ιστορία στο Γυμνάσιο και για τις Αρχές Φιλοσοφίας στη Β’ Λυκείου, είναι απολύτως εναρμονισμένη με το περιεχόμενο των σπουδών μας στο πανεπιστήμιο. Διερωτώμεθα όμως βάσει ποίας λογικής στερούμεθα εμείς την Β’ ανάθεση στη Α’ και τη Β’ Λυκείου, ενώ αντιθέτως έχει παραχωρηθεί σε αποφοίτους ξενογλώσσων τμημάτων (ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07) ακόμη και του κλάδου ΠΕ 13 (νομικών και πολιτικών επιστημών). Δηλαδή στερούμεθα τη Β’ ανάθεση στην Ιστορία εμείς που έχουμε διδαχθεί Ιστορία και παραχωρείται η Β΄ ανάθεση σε αποφοίτους τμημάτων που δεν έχουν διδαχθεί Ιστορία. Εννοείται ότι δεν αντιδικούμε με τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων, απλώς αποζητούμε απάντηση από το υπουργείο σε εύλογες απορίες (όπως, π.χ. : θεωρεί το υπουργείο ότι είναι αρμοδιότεροι σε σχέση με τους θεολόγους να διδάξουν Βυζαντινή Ιστορία στο Λύκειο (Β’ Λυκείου) οι ξενόγλωσσοι ή οι απόφοιτοι της Παντείου;….
Επειδή ασχοληθήκαμε και παλαιότερα με το θέμα, οι ενδιεφερόμενοι μπορούν να ρίξουν και μια ματιά στη σχετική αρθογραφία μας στην «Ελευθερία» και στο blog της Ενωσης Θεολόγων Ν. Λάρισας:
http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=2424&pid=19&CategoryID=19

http://theologylar.blogspot.com/2008/09/blog-post_20.html

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η σύγκριση των ΕΠΑΛ και τα παλαιά ΤΕΕ είναι ατυχής. Με τα παλαιά ΤΕΕ θα μπορούσαν να συγκριθούν οι ιδρυθείσες στη θέση τους Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), οι οποίες είναι και ισότιμες προς αυτά (τα ΤΕΕ). Τα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια, μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να εισαχθεί και στο πανεπιστήμιο) μόνο με τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) θα μπορούσαν να συγκριθούν καθώς με αυτά θεωρούνται ισότιμα. Τι συμβαίνει λοιπόν στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Θρησκευτικών, σε σχέση με το ΓΕΛ:
Τα τελευταία δύο χρόνια, από τη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε στη Β΄/βάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση με τον ν. 3475/2006, στα προγράμματα διδασκαλίας των νεοϊδρυθέντων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), υπήρξαν μαθήματα γενικής παιδείας που βγήκαν κερδισμένα και μαθήματα που βγήκαν χαμένα. Ανάμεσα στα τελευταία συγκαταλέγεται (είχε κανείς αμφιβολία;..) και το θρησκευτικό μάθημα - και ιδού γιατί:

- Σην Α’ τάξη των ΕΠΑΛ. ενώ οι ώρες για τα μαθήματα της Ιστορίας (2 ώρες / βδομάδα), της Φυσικής (3), της Αλγεβρας (3) παραμένουν οι ίδιες με το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) και στη Νεοελληνική Γλώσσα αυξάνονται (4 στο ΓΕΛ, 5 στο ΕΠΑΛ!), στα Θρησκευτικά μειώνονται (2 στο ΓΕΛ, 1 στο ΕΠΑΛ)...

- Στη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ, τα Μαθηματικά έχουν περισσότερες ώρες (5) στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα απ’ ότι στα ΓΕΛ (4), όπως και η Φυσική (3 στο ΕΠΑΛ, 2 στα ΓΕΛ ), η Νεοελληνική Γλώσσα έχει τις ίδιες ώρες (2 στο ΓΕΛ, 2 στο ΕΠΑΛ), ενώ μειωμένες στο ΕΠΑΛ είναι οι ώρες διδασκαλίες στην Ιστορία (2 στο ΓΕΛ, 1 στο ΕΠΑΛ) και στα Θρησκευτικά (2 στα ΓΕΛ, 1 στο ΕΠΑΛ).

- Στη Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ, τα Μαθηματικά και η Φυσική ...ζούν και βασιλεύουν (με 5ωρο και 3ωρο, αντίστοιχα), η Νεοελληνική Γλώσσα συνεχίζει να υπάρχει (2ωρο), όπως και το μάθημα της Ιστορίας – έστω ως επιλεγόμενο (2ωρο). Τα Θρησκευτικά; Eξαφανίζονται!...

Φυσικά, η παραπάνω σύγκριση ουδεμία αντιπαράθεση επιδιώκει με τα άλλα μαθήματα και δη με τα μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης (Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα, κλπ.), στη συνάφεια των οποίων, εξ άλλου, ευρίσκεται και το μάθημα των Θρησκευτικών. Απλώς επιχειρεί να καταδείξει, με τη συγκριτική παράθεση αντικειμενικών δεδομένων, την συρρίκνωση που επιχειρείται στο θρησκευτικό μάθημα, στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Και για να’ χουμε συνολική εικόνα για το «ψαλίδισμα» που γίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα για το θρησκευτικό μάθημα στο (ισότιμο με το ΓΕΛ, σ’ όλα τα’ άλλα πλην Θρησκευτικών...) ΕΠΑΛ, να πούμε ότι τα Θρησκευτικά στο ΓΕΛ έχουν σύνολο ωρών διδασκαλίας 5, ενώ στο ΕΠΑΛ μόλις 2 (ούτε τις μισές ώρες, δηλαδή. Με πρόχειρους υπολογισμούς προκύπτει ότι αν τα Θρησκευτικά είχαν 5 ώρες στο ΕΠΑΛ – όσες στο ΓΕΛ – θα υπήρχαν ακόμη 150 – 200 θέσεις για πλήρες ωράριο θεολόγων).

Μετά απ’ όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ποιες ειδικότητες καθηγητών μαθημάτων γενικής παιδείας (ξανα-) βγήκαν κερδισμένες και ποιες (ξανα-) βγήκαν χαμένες απ’ αυτήν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο χώρο της Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης...
Βλ. σχετικά:
http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=1450&pid=19&CategoryID=19

Επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό, συντόμως θα επανέλθουμε.

Χάρης Ανδρεόπουλος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Με γενικότητες και ωραιοποίηση της κατάστασης απάντησε το ΥΠΕΠΘ στα προβλήματα του κλάδου των Θεολόγων.

Ανώνυμος είπε...

Σας ανάφερω επίσης (Α.) οτι λόγω του ελάχιστου αριθμού θεολόγων που διορίζονται σε σχολεία αναγκάζονται οι θεολόγοι να κάνουν υποχρεωτικές υπερωρίες εώς 5 ώρες (όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία),ενώ εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων έχουν συνεχώς προκλητικά μειωμένο ωράριο.(Β.) Επίσης όσον αφορά τις αναθέσεις, (γνωρίζω προσωπικά), 2 σχολεία που συστεγάζονται, με 32 ώρες θρησκευτικών το καθένα, οι θεολόγοι είναι 2 και απόμένουν 24 ώρες που γίνονται παρανόμως από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων , γιατί ίσως οι αρμόδιοι Διευθυντές Σχολείων ή Προιστάμενοι δεν ενδιαφέρονται να βρούν Αναπληρωτές ή ωρομίσθιους Θεολόγους.Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρω τα προβλήματα θα λύνονταν εάν διορίζονταν απλώς περισσότεροι Θεολόγοι.Και να μην αναφέρω το ΕΠΑΛ του νησιού που έχω διοριστεί; δεν έχουν τοποθετήσει Θεολόγο γιατί είναι μόνο 10 ώρες. Δηλάδη θα υπήρχε πρόβλημα για εύρεση ένος ωρομίσθιου συναδέλφου, ωστε να μαζέψει μόρια , και το σχολείο να λειτουργήσει σωστά; Δεν γνωρίζω τι γίνεται στις μεγάλες πόλεις, αλλά στα νησιά χάνονται θέσεις Θεολόγων, διδάσκοντας τις ώρες θρησκευτικών που περισσεύουν, παράτυπα, καθηγητές άλλων ειδικοτήτων.Ευχαριστώ.