Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Σεμινάρια 400 ωρών για αδιόριστους θεολόγους

Σεμινάρια 400 ωρών για αδιόριστους εκπαιδευτικούς (περιλαμβανομένων και των θεολόγων) σε θέματα Ειδικής Αγωγής, με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και δωρεάν τη συμμετοχή. Περισσότερες πληροφορίες στο blog των Θρησκευτικών:http://religiousnet.blogspot.com/2009/04/400.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: