Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Προσκλητήριο ενότητας απο την Π.Ε.Θ. και ευχές για τη Σαρακοστή και το Πάσχα


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
Iστοχώρος: http://www.petheol.gr/
e-mail: panenthe@otenet.gr & enosis@petheol.gr
Αθήνα 12 Μαρτίου 2009
Αριθμ. Πρωτ. 81

Πρός τά Παραρτήματα της ΠEΘ, Έδρες τους

Αγαπητοί αδελφοί καί συνάδελφοι,

Mέ τό έγγραφό μας αυτό θέλουμε νά απευθυνθούμε σέ όλους σας καί στά μέλη κάθε μιάς Διοικούσης Επιτροπής καί σέ όλα τά μέλη κάθε Παραρτήματος της Ενώσεώς μας, αλλά καί σέ όλους τούς Θεολόγους-συναδέλφους, καί όχι μόνο καθηγητές, σέ κάθε επαρχία της πατρίδας μας. Επειδή υπάρχουν προβλήματα στήν τυπική σχέσι καί επικοινωνία μας μέ μερικά Παραρτήματα θά πρέπει νά υπενθυμίσουμε καί νά τονίσουμε σέ όλους μας -καί σέ μάς- τά παρακάτω.

1. Η ύπαρξι καί λειτουργία των κατά Nομό Παραρτημάτων της Ενώσεώς μας ρυθμίζεται κατά τό Nόμο μέ τά άρθρα 4 καί 24 του Kαταστατικού της ΠEΘ πού είναι εγκεκριμένο μέ δικαστική απόφασι από τό έτος 1951 καί δύο όμοιες τροποποιητικές αποφάσεις των ετών 1962 καί 1977 καί οφείλουμε όλοι νά τηρούμε.

2. Αναλυτικώτερα η λειτουργία των Παραρτημάτων ρυθμίζεται μέ τόν «Kανονισμό ιδρύσεως καί λειτουργίας Παραρτημάτων», τόν οποίο έχει ψηφίσει τό Δ.Σ της Ενώσεως, ήδη από τόν Απρίλιο του έτους 2000.

3. Ο Κανονισμός αυτός στό άρθρο 5 προβλέπει γιά τά μέλη του Παραρτήματος ότι πρέπει νά είναι «τά τακτικά καί ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΠEΘ» στό δέ άρθρο 6 ότι «εκείνα τά μέλη της ΠEΘ πού γιά οποιοδήποτε λόγο υποβάλλουν τήν ιδιότητα του μέλους της ΠEΘ αυτομάτως υποβάλλουν καί τήν ιδιότητα του μέλους του Παραρτήματος...».

4. Συνεπώς θά πρέπει νά γνωρίζουμε όλοι ότι γιά καθαρά τυπικό καί νομικό λόγο δέν είναι δυνατό νά είναι κάποιος μέλος του Παραρτήματος, αλλά όχι της Ενώσεως. Kαί φυσικά τούτο είναι αντίθετο όχι μόνο στήν τυπική- νομική αντίληψη του πράγματος, αλλά καί στή λογική.

5. Όμως εμείς όλοι, είτε στό κέντρο, είτε στίς επαρχίες διαμένουμε, θέλουμε νά ζούμε καί νά νοιώθουμε τήν ενότητα πού μας συνδέει. Δέν ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Xριστός προσευχήθηκε
«ίνα ώσιν ών» οι δικοί του άνθρωποι.

6. Παρακαλούμε λοιπόν από τό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠEΘ, όλες οι Διοικούσες επιτροπές των Παραρτημάτων μας νά έχετε καί νά έχουμε πάντοτε σέ κάθε Παράρτημα, αδελφική καί καλή συνεργασία μέ όλους τούς θεολόγους συναδέλφους της περιοχής (του Nομού σας), έστω καί άν δέν είναι γραμμένοι στήν Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων.

Aυτονόητο βεβαίως είναι ότι επιθυμία καί σύστασή μας είναι νά είμαστε όλοι ενωμένοι στήν ΠEΘ, γιά κοινές προσπάθειες. Όμως όσoυς δέν επιθυμούν νά εγγραφούν καί τυπικά μέλη της Ενώσεως, δέν θέλομε νά τούς απομακρύνουμε από τούς κοινούς προβληματισμούς, τήν κοινή προσπάθεια καί τίς κοινές εκφράσεις της. Αλλά λόγοι καθαρά νομικοί απαιτούν όσοι ψηφίζουν στίς συγκεντρώσεις-συνελεύσεις του Παραρτήματος καί όσοι είναι υποψήφιοι ή εκλέγονται στή Διοικούσα επιτροπή κάθε Παραρτήματος νά είναι κανονικά καί ενεργά μέλη της ΠEΘ. Παρακαλούμε σχετικά με αυτό νά έχετε πάντοτε υπόψη σας τά παραπάνω άρθρα του Kαταστατικού της ΠEΘ καί του Kανονισμού ιδρύσεως καί λειτουργίας των Παραρτημάτων. Kατά συνέπεια όσοι δέν είναι μέλη της ΠEΘ θά είναι μαζί μας, κοντά μας πάντοτε, θά συνεργαζόμαστε αδελφικά, αλλά δέν θά πρέπει νά εκλέγουν καί νά εκλέγονται στή Διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος, ούτε νά μετέχουν σέ ψηφοφορίες γιά τή λήψη όποιας απόφασης.

Παρακαλούμε σύμφωνα μέ τά παραπάνω νά τακτοποιήσετε τίς τυχόν εκκρεμότητες των Παραρτημάτων σας. Η ενότητά μας είναι απαραίτητη ιδίως στίς δύσκολες περιόδους. Σας ευχόμεθα καλή Σαρακοστή καί Kαλό Πάσχα

Mέ εξαιρετική εκτίμηση καί αγάπη

ο Πρόεδρος Mάρκος, Ορφανός, ομοτ. καθηγητής Παν/μιου

ο Γενικός Γραμματέας, Ηλίας Μπάκος, Δρ Θεολογίας-Φιλόλογος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ο αντιπρόεδρος, Ηλίας Φραγκόπουλος, τ. προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.

ο Κοσμήτωρ, Απόστολος Κατωπόδης, Σχολ. Σύμβουλος

Τό μέλος Δ.Σ. Ιωάννης Τσάγκας, Δρ. Θεολογίας- Σχολ. Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: