Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

To Συμβούλιο της Ευρώπης για το θρησκευτικό μάθημα

Υπέρ της υποχρεωτικότητας των
θρησκευτικών το Συμβούλιο της Ευρώπης

* Αποφασίσθηκε να ενισχυθεί η επιμόρφωση των θεολόγων καθηγητών

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Ιούλιος 2009

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δεύτερης συνάντησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου, με θέμα τη θρησκευτική διάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου (29 και 30 Ιουνίου). Στη συνάντηση αυτή, όπως και κατά την προηγούμενη το 2008, έλαβαν μέρος τα κράτη μέλη και οι παρατηρητές του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντιπρόσωποι των θρησκευτικών και μη θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσα σε έναν ανοικτό και διαφανή διάλογο γύρω από το σημαντικό θέμα «η διδασκαλία των μαθήματος των θρησκευτικών ως εργαλείο γνώσης του θρησκευτικού φαινομένου και των διαφόρων θρησκευτικών ή μη πεποιθήσεων στην εκπαίδευση. Συμβολή στην δημοκρατική εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον διαπολιτισμικό διάλογο». Tην ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο εκλεκτός συνάδελφος, Δρας Θεολογίας και Κοινωνιολογίας, και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος (και στέλεχος της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ι. Μ. Δμητριάδος) κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
* Αναλυτικά οι αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το θρησκευτικό μάθημα, στη Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων "amen.gr" http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=361 και στο στο blog των Θρησκευτικών: http://religiousnet.blogspot.com/2009/07/to.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: