Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Διαμαρτυρία Γονέων και Εκπαιδευτικών για τη Σεξουαλική Αγωγή

Γρεβενά 14 Μαῒου 2009

Προς: Τόν ἐξοχώτατο Ὑπουργό Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Ἀθήνα

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

Μέ δηλώσεις σας στόν «Ἐλεύθερο Τύπο» (Σάββατο 9/5/2009) προαναγγείλατε τήν εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος τῆς Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς στό Δημοτικό. Γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί, πού μέ πόνο ψυχῆς παρακολουθοῦμε τήν πορεία τῆς παιδείας μας, σᾶς παρακαλοῦμε νά προσέξετε τίς παρακάτω ἐπισημάνσεις μας:

1. Ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ διαπαιδαγώγηση γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη μέ τό γενικότερο πρόβλημα τῆς ἀγωγῆς.

2. Ἀσφαλῶς στό ἐν λόγῳ μάθημα πρέπει νά ὑπάρχει τόσο ἡ ἐπιστημονι­κή γνώση τῆς βιολογικῆς πλευρᾶς τοῦ θέματος, ὅσο καί ἡ ἠθική ἀξιολόγησή του, μέ βάση τήν παράδοσή μας. Τό πρῶτο μέρος χωρίς τό δεύτερο εἶναι ἀνάπηρο.

3. Κάθε παιδί ἀποτελεῖ ξεχωριστή προσωπικότητα· ἀναπτύσσεται καί ὡρι­μάζει μέ τό δικό του ρυθμό. Ὑπάρχει κίνδυνος μιλώντας γιά ὅλα σέ ὅλους μαζί, νά δημιουργήσουμε σύγχυση καί μεγαλύτερα προβλήματα. Ἔγραφε γιά τό θέμα αὐτό ὁ Ε.Π. Παπανοῦτσος: «Δέν εἶναι εὔκολο πρᾶγμα νά μιλήσεις στά παιδιά γιά τό σέξ, χωρίς τόν κίνδυνο νά τά φοβί­σεις, νά τά γεμίσεις μέ ἀηδία, ἤ τό χειρότερο, νά τά ὁδηγήσεις σέ ἐκτραχηλισμούς». Πιστεύουμε ὅτι χρειάζεται ἐξατομικευμένη προσέγγιση στό θέμα αὐτό.

4. Ποιός θά διδάξει τό μάθημα; Δέν πρόκειται γιά μία ἁπλῆ ἀναμετάδοση βιολογικῶν γνώσεων· εἶναι ταυτόχρονα ἠθικό, ψυχικό καί πνευματικό μάθημα. Δέν μποροῦμε νά ἀνεχθοῦμε ἄλλα λάθη εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας. Πάντως ὁ ρόλος τῶν γονιῶν στή σεξουαλική ἀγωγή εἶναι ἀναντικατάστατος.

5. Ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος σέ ὅσες χῶρες τό εἰσήγαγαν δημιούργησε προβλήματα, παρά ἔλυσε· ἀπέτυχε παταγωδῶς στίς Η.Π.Α., Δυτ. Γερμανία, Αὐστραλία, Σουηδία, Γαλλία, Ἀγγλία. Μήπως ζηλώσαμε τήν ἀσύδοτη καί λάγνα συμπεριφορά τῶν Βρετανῶν, ὅταν ἔρχονται γιά διακοπές στήν Ἑλλάδα, καί θέλουμε νά τούς ἀνταγωνιστοῦμε;

6. Γιατί δέν ἐφαρμόζετε πρῶτα πιλοτικά τά νέα σας προγράμματα - ἀφοῦ προηγουμένως ζητήσετε καί τήν ἄποψη τῶν γονιῶν - γιά νά διαπιστώσετε τήν ἐπάρκεια τῶν ἐγχειριδίων, καθώς καί τήν ἀνταπόκριση καί πρόοδο τῶν μαθητῶν; Γιατί τόση σπουδή; Ἄν τά νέα βιβλία, πού κυκλοφόρησαν τό 2006, τά δοκιμάζατε πρῶτα πιλοτικά, καλύτερη θά ἦταν ἡ εἰκόνα τοῦ σχολείου σήμερα.

7. Περιμέναμε νά ἐπιλύσετε τά προβλήματα πού δημιουργήθηκαν ἀπό τά ἀνούσια βιβλία, τήν κατάργηση τῆς ἐξολομολόγησης καί τούς ἀδέξιους χειρισμούς ἀπέναντι στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Καί ἀντί γι’ αὐτό, ἐσεῖς ἀνοίγετε νέα μέτωπα. Λυπούμαστε εἰλικρινά!

Ἐκ μέρους 150 γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν πού ὑπογράφουν
Ἀντωνία Θωμᾶ - Ζιώγα (Τ.Υ.)
Ἁγίου Γεωργίου 128
51100 Γρεβενά

Τηλ.:2462028631, Κοινοποιεῖται σέ ἁρμόδιους φορεῖς

Πηγή: "ΑΚΤΙΝΕΣ", http://aktines.blogspot.com/2009/05/blog-post_3040.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: