Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Αποφάσεις για τη Διασπορά


Ολόκληρη η ανακοίνωση της Δ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, η οποία συνήλθε υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου Περγάμου κ.κ. Ιωάννου (Ζηζιούλα) εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό 6ης μέχρι 12ης Ἰουνίου 2009, προκειμένου να δρομολογήσει αποφάσεις περί της Ορθοδόξου Διασποράς, στο blog των Θρησκευτικών:

Δεν υπάρχουν σχόλια: