Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Περί των "αντι - οικουμενιστών" και άλλων τινών


Ενισταμένων "Ομολογία Πίστεως"

"Εμφανιζόμενοι ως γνήσιοι Ορθόδοξοι, άσπιλοι δε και αμίαντοι αμύντορες της Ορθοδοξίας...ψέγουν τους πάντας και τα πάντα..."

ΑΡΘΡΟ του Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Γεωργίου Τσέτση στο amen.gr

Mε άρθρο του στην Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων amen.gr, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Θρόνου π. Γεώργιος Τσέτσης, αναφέρεται στην "Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού" (http://theologylar.blogspot.com/2009/05/blog-post_24.html) την οποία, όπως αναφέρει, διετύπωσε "νεοφανής ομάδα «ενισταμένων» κληρικών και μοναχών κανονικών Ορθοδόξων Εκκλησιών (Κωνσταντινουπόλεως και Ελλάδος), οι οποίοι, βαδίζοντες σε παλαιοημερολογιτικές ατραπούς, ανέλαβαν πρόσφατα μια δυναμική εκστρατεία κατά του διεκκλησιαστικού και διαθρησκειακού διαλόγου που διεξάγει η Ορθοδοξία στο σύνολό της, ειδικώτερα δε κατά της «παναιρέσεως του Οικουμενισμού» η οποία, καθώς δηλώνουν, αναπτύσσεται και προωθείται μέσα στα πλαίσια της Οικουμενικής Κινήσεως". Συνέχεια στο blog των Θρησκευτικών:
http://religiousnet.blogspot.com/2009/06/blog-post_05.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: