Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Aπασχόληση μαθητών απαλλασσομένων απ' τα Θρησκευτικά - Τι ορίζει νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ - Ενας πρώτος σχολιασμός.


Aπό την Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, εκδόθηκε σήμερα η παρακάτω - υπ' αριθμ. Φ.12/977/109744/Γ1/26-08-2008, υπογραφόμενη από τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Γεώργιο Γούση - εγκύκλιος για την «απασχόληση» των μαθητών που ζητούν απαλλαγή απ' το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ολόκληρη η νέα εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΚΑΙ Γ΄

Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Α. Κόπτσης
Α. Νικολόπουλος
Τηλέφωνο : 210.34.43. 284
210.34.43.390
Fax : 210.34.42.241
e-mail : spudonpe@ypepth.gr

Αθήνα, 26 - 8 - 2008
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ12 / 977 / 109744 / Γ1

ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Διευθυντές
Π.Ε & Δ.Ε (Έδρες τους), κλπ.,
...........................................

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι μη Ορθόδοξοι μαθητές δηλ. οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

Στην περίπτωση, που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες.

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

------------------

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ *


"Κατ' αρχήν θετική η νέα εγκύκλιος"

Η νέα εγκύκλιος οριοθετώντας στους «μη Ορθοδόξους» μαθητές την εφαρμογή τόσο του δικού της περιεχομένου, όσο και του περιεχομένου της σχετικής προγενέστερης εγκυκλίου, ουσιαστικά. ...επανακαθιστά υποχρεωτική - όπως εκτιμούσαν χθες εκπαιδευτικοί κύκλοι - τη παρακολούθηση του θρησκευτικού μαθήματος για τους Ορθόδοξους μαθητές, ανατρέποντας τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις ότι η δυνατότητα απαλλαγής είχε γενικευμένο χαρακτήρα, ότι αφορούσε, δηλαδή, άπαντες: Ορθοδόξους, ετεροδόξους και αλλοθρήσκους.

* Εμπειρα στελέχη της εκπαίδευσης και παιδαγωγοί σε μια κατ' αρχήν εκτίμησή τους ανάφεραν ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος κινείται, σε θετική κατεύθυνση καθαρά και μόνο για λόγους ψυχοπαιδαγωγικούς, καθώς έρχεται να καλύψει το διδακτικό κενό που δημιουργείται στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε αλλόθρησκους ή ετερόδοξους μαθητές οι οποίοι επικαλούμενοι «λόγους συνείδησης» απαλλάσσονταν και θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται απ' τα Θρησκευτικά. Mέχρι τώρα οι μαθητές αυτής της κατηγορίας, δηλ. οι μη Ορθόδοξοι, την ώρα των Θρησκευτικών «έκοβαν βόλτες» στο προαύλιο, ενώ τώρα υποχρεώνονται να μένουν μέσα σε τάξη παρακολουθώντας ένα άλλο, εναλλακτικό μάθημα, όπως συμβαίνει και στα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη.

- «Υπό την γενική αυτή έννοια, λοιπόν, ναί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξ επόψεως παιδαγωγικής η νέα εγκύκλιος κινείται σε θετική κατεύθυνση, δίδοντας λύση σ' ένα παιδαγωγικό, όσο και πρακτικό (απασχόληση μαθητών) ζήτημα», σημείωναν οι ίδιοι κύκλοι. Αναλύοντας, όμως, περαιτέρω την συγκεκριμένη εγκύκλιο οδηγούνταν σε πιο ειδικά συμπεράσματα, όπως:

α) Αφού η καινούργια (η χθεσινή) εγκύκλιος οριοθετεί το εύρος της δυνατότητας για απαλλαγή σε «μη Ορθοδόξους», λογικά, συνάγεται ότι για τους μαθητές που είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί το μάθημα εξακολουθεί να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Εμπειροι θεολόγοι καθηγητές επεσήμαιναν ότι «είναι αδιανόητο έως παράλογο να τίθεται θέμα «συνειδησιακό» στη παρακολούθηση του θρησκευτικού μαθήματος από ένα βαπτισμένο χριστιανό μαθητή, ή τους βαπτισμένους γονείς του....», υποστηρίζοντας με τον ισχυρισμό τους αυτό ότι το υπουργείο έρχεται απλώς να ξεκαθαρίσει ότι η δυνατότητα απαλλαγής απ’ τα Θρησκευτικά χωρίς, μάλιστα, αιτιολόγηση της σχετικής αίτησης, αφορά στους μη Ορθοδόξους – πράγμα απολύτως κατανοητό.

β) Ορισμένοι μάλιστα προσεκτικοί παρατηρητές των εξελίξεων γύρω απ’ το θρησκευτικό μάθημα, προς επίρρωσιν της παραπάνω άποψης (ότι η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τους μη Ορθοδόξους), παρέπεμπαν σε ρεπορτάζ της «Ελευθερίας» της περασμένης Παρασκευής, (22/08/2008, σελ. 16), όπου σε σχετική ανταπόκριση από τη Κέρκυρα, ο εκεί ευρεθείς υπ. Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδης έκανε ξεκάθαρο λόγο για προστασία προσωπικών δεδομένων «των αλλοθρήσκων ή αλλοδόξων μαθητών» που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα...». Αρα....

γ) Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη (αριθ. πρωτ. 19905.04.2.1/15-11-2004, βλ. «Νομοκανονικά», εκδ. Αντ. Σάκκουλα, τεύχος Οκτ. 2005, σελ. 168 – 196), προς το οποίο εναρμονίζει τις εγκυκλίους του το υπ. Παιδείας, καταγράφεται μεν, ως θεωρητική προσέγγιση, η άποψη ότι το δικαίωμα της απαλλαγής πέραν των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων θα μπορούσε να αναγνωρισθεί ακόμη και στους ορθόδοξους μαθητές, επισημαίνεται όμως και η εκ του Συντάγματος υποχρέωση των ορθοδόξων μαθητών να παρακολουθούν το μάθημα τονίζεται μάλιστα ότι «είναι νοητή η υποχρέωση αυτή για όσους δηλώνουν ότι είναι ορθόδοξοι και όχι για τους σιωπούντες σχετικώς». Αρα, όπως προκύπτει, ούτε ο Συνήγορος του Πολίτη φαίνεται να έχει αντιρρήσεις για την υποχρεωτική διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος, τουλάχιστον, για τους Ορθοδόξους.

* Φυσικά, για όλα τα παραπάνω το ΥΠΕΠΘ οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια, εκδίδοντας (γιατί όχι;) και τρίτη εγκύκλιο. Το θέμα είναι πολύ λεπτό και αυτό που χρειάζεται η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι απανωτές εγκύκλιοι οι οποίες λόγω πολυπλοκότητος του θέματος χρήζουν ....συνταγματολογικής ερμηνείας, αλλά σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες για την εκπαιδευτική εφαρμογή του μαθήματος.

* Από τον Xάρη Ανδρεόπουλο, Γεν. Γραμματέα της Ενωσης Θεολόγων ν. Λάρισας
......................................................................................

Σχετικό άρθρο (βλ. αρχή σελίδας) του Γ.Γ. της Ενωσης, υπό τον τίτλο:

Eγκύκλιος - "γρίφος" για τα Θρησκευτικά....

* Αναφέρεται σε δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα για τους "μη Ορθόδοξους", αφήνονοντας να εννοηθεί ότι παραμένει (;) υποχρεωτικό για τους Ορθοδόξους μαθητές...

δημοσιεύθηκε στην "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (28/08/2008, σελ. 82 σχόλια:

Μανιτάρι του Βουνού είπε...

Έχω τη γνώμη ότι με την εγκύκλιο αυτή θα γελάσει το "παρδαλό κατσίκι".

Μα πως θα ξεχωρίζουν οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι αφού στη δήλωση απαλλαγής δεν θα αναγράφεται θρήσκευμα;

Και οι ορθόδοξοι που θα ζητούν απαλλαγή τι θα κάνουν; Θα βαρούν μύγες;

Σίγουρα θα επακολουθήσει κάποια ώριμη στιγμή και νέα εγκύκλιος.

Μανιτάρι του Βουνού είπε...

Κατά τη γνώμη μου εάν βγει νέα εγκύκλιος, αυτή μπορεί να έχει τις εξής κατευθύνσεις:

α) θα πάρει πίσω ΚΑΘΑΡΑ τις εγκυκλίους κατά τις οποίες η απαλλαγή γίνεται χωρίς δικαιολόγηση, οπότε θα βρεθεί πλήρως αντιμέτωπος με τις δυνάμεις εκείνες που ανάγκασαν το ΥΠΕΠΘ να τις εκδόσεις

β) δεν θα τις πάρει πίσω ΚΑΘΑΡΑ, άρα θα παραμείνει το δικαίωμα απαλλαγής οποιουδήποτε, με ή χωρίς εξηγήσεις...
Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για "στάχτη στα μάτια"

ΥΓ Πάντως η ορθότερη παιδαγωγική και εκπαιδευτική λύση, τουλάχιστον για τους μαθητές που απαλλάσσονται, αποτελεί μια πρόταση, περίπου σαν αυτή:

http://paremvasi-axaias.org/ekklisiastiki%20krisi%20kai%20ekpaideftiki%20aristera.htm

Η απασχόληση με οιονεί "ενισχυτική διδασκαλία" είναι και άδικη για τους μαθητές που απαλλάσσονται, αλλά κυρίως πρόκειται για κατάργηση του θρησκευτικού μαθήματος (άλλο θέμα είναι το περιεχόμενό του) και αντίκειται ΚΑΘΑΡΑ στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του συντάγματος για τους μαθητές αυτούς, διότι δεν τυγχάνουν τουλάχιστον θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, όπως οι μη απαλλασσόμενοι...