Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Διαμαρτυρία θεολόγων ν. Λέσβου προς το ΥΠΕΠΘ

Μυτιλήνη 8-8-2008
Αριθμ. Πρωτ.: 35


Ανοικτή επιστολή
του Παραρτήματος Νομού Λέσβου
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Προς τον αξιότιμον κύριον
Ευριπίδη Στυλιανίδην
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αξιότιμο κ. Κων. Καραμανλή Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
2. Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
3. Αξιότιμο κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
4. κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
5. κ. Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
6. Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εμείς οι θεολόγοι καθηγητές στηρίξαμε τις ελπίδες μας στο πρόσωπό σας για μια θετική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την ορθόδοξη αγωγή των μαθητών και των μαθητριών μας.

Δυσάρεστη έκπληξη όμως μας προξένησαν η υπ΄ αριθμ. 91101/Γ2/10-7-2008 και η υπ΄ αριθμ. 104071/Γ2/4-8-2008 εγκύκλιοι του Υπουργείου σας για αδιάκριτη απαλλαγή των μαθητών/τριών από το μάθημα των θρησκευτικών. Χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής, μπορεί να ζητηθεί απαλλαγή από το μάθημα όχι μόνο λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων αλλά και για άλλους λόγους όπως επί παραδείγματι, για λόγους ελάφρυνσης του σχολικού προγράμματος των μαθητών/τριών.

Θεωρούμε ότι οι εγκύκλιες αυτές ουσιαστικά καταργούν το μάθημα, εφόσον οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από αυτό δεν το αναπληρώνουν με κάποιο άλλο, τη στιγμή μάλιστα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρεται ή συζητείται η επαναφορά του στο σχολικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Δημιουργούν επίσης αθέμιτο συναγωνισμό μεταξύ των μαθητών/τριών και πιθανόν κοινωνικό στιγματισμό των μαθητών/τριών που θα παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών.

Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργείου σας, έχουν πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις:
Ø πλήττουν τη συνταγματική επιταγή που ορίζει ότι η εκπαίδευση στη χώρα μας υποβοηθεί τους/τις μαθητές/τριες να διακατέχονται από τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης παράδοσης( Ν.1566/1985, άρθρο 1),
Ø πλήττουν το παρόν και το μέλλον χιλιάδων θεολόγων καθηγητών,
Ø πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου,
Ø πλήττουν την αξιοπιστία λόγων και έργων της κυβέρνησής σας,
Ø πλήττουν την εκλογική επιρροή του κόμματός σας,
Ø πλήττουν καίρια πάνω απ΄ όλα τα νιάτα, τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, δηλαδή το μέλλον του τόπου μας, εφόσον τους ωθεί στην ευκολία της απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, στερώντας τους έτσι τη δυνατότητα απόκτησης βασικών πνευματικών εφοδίων αναγκαίων για την πορεία της ζωής τους.

Πιστεύουμε ακόμη ότι οι αποφάσεις αυτές του Υπουργείου σας, δεν τεκμηριώνονται ούτε από το χαρακτήρα του μαθήματος, ο οποίος δεν είναι ομολογιακός αλλά γνωσιολογικός και με ευρύτερη παιδευτική αξία, γι΄ αυτό θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές/τριες. Εξάλλου το μάθημα των θρησκευτικών εκ της φύσεώς του προάγει την αγάπη, την ειρήνη, την κατανόηση, την αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ ανθρώπων, λαών και πολιτισμών, καθώς και την ελευθερία της σκέψης και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου.

Φοβούμαστε τέλος, μήπως με τις προειρημένες αποφάσεις του Υπουργείου σας, ανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου για όλο το σύστημα της ελληνικής εκπαίδευσης, διότι αναλογιζόμαστε τι θα συμβεί, αν γονείς και μαθητές/τριες στηριζόμενοι σε παρόμοιο σκεπτικό, ζητήσουν να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα η ελκυστική ιδέα της προαιρετικής διδασκαλίας. Για παράδειγμα, μαθητές/τριες με αναρχικά φρονήματα ή αλλοδαποί θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι δεν θα πρέπει να διδάσκονται την ελληνική ιστορία και γλώσσα ή το μάθημα του Δικαίου και των πολιτικών θεσμών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κ. Υπουργέ, το Παράρτημα Νομού Λέσβου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων διαμαρτύρεται εντονότατα προς το Υπουργείο σας, αλλά και προς την Ελληνική Κυβέρνηση, για τις θερινές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών και ενώνοντας την φωνή του με τη φωνή του συνόλου του θεολογικού κόσμου της χώρας μας, ζητεί την άμεση ανάκληση της υπ΄ αριθ. 91101/Γ2/10-7-2008 και της υπ΄ αριθ. 104071/Γ2/4-8-2008 εγκυκλίων του Υπουργείου Σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Παραρτήματος Νομού Λέσβου
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Ο Πρόεδρος


Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητής θεολόγος

------------------------------------------------------------------------------------


* Συγχαίρουμε το αδελφό παράρτημα της Ενωσης Θεολόγων ν. Λέσβου για την εξαιρετική ανακοίνωση που εξέδωσε και ενημερώνουμε τα μέλη μας, του ν. Λάρισας, ότι ανάλογη ανακοίνωση διαμαρτυρίας θα εκδώσει σύντομα και το δικό μας παράρτημα. Ο αγώνας είναι κοινός και θα πρέπει να δώσουμε όλοι τη μαρτυρία αγάπης μας για το μάθημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: