Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

Συνεργασία θεολόγων με τους οικείους επισκόπους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η IEPA ΣYNO∆OΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ THΣ EΛΛA∆OΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓENNA∆IOY 14 (11521)
Τηλ. 2107272204 FΑΧ 2107272210

ΠPΩT. 4312 π.ε.

AΘHNHΣI 3η Mαρτίου 2009

ΑΡΙΘΜ ∆IEKΠ 407

Πρoς τον Eλλογιμώτατονκ. Mάρκον Oρφανόν,
Πρόεδρον της Πανελληνίου Eνώσεως Θεολόγων, Eνταύθα

Eλλογιµώτατε,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 5ης μηνός Φεβρουαρίου έ.ε., γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, διεξελθούσα τα «Πορίσµατα−Προτάσεις» της Ημερίδος «Eκκλησία και Θεολόγοι» της 22ας Νοεμβρίου 2008 εις το Διορθόδοξον Κέντρον της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης», άτινα και απέστειλεν προς το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απεφάσισε ίνα διαβεβαίωση υμάς ότι μετ' ενδιαφέροντος πολλού παρακολουθεί το έργον και την πορείαν των Θεολόγων Καθηγητών και εκτιμά τας «υπ' αυτών καταβαλλόμενος προσπάθειας δια την ανάπτυξιν της θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών.

Προς τούτοις, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισεν ίνα, προς οικοδομήν του πληρώματος της εκκλησίας του Χριστού, εκφράση την επιθυμίαν Αυτής περί της ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας των Θεολόγων εκπαιδευτικών μετά του εκασταχού οικείου Ποιμενάρχου, όπερ και παρακαλούμεν όπως συστήσητε εις τα Μέλη της Ενώσεως υμών.

Επί δε τούτοις επικαλούμενοι επί την υμετέραν Ελλογιμότητα πλουσίαν την Χάριν του Θεού και το άπειρον Aυτού έλεος, διατελούµεν µετ’ ευχών διαπύρων

O Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος

O Aρχιγραµµατεύς

Aρχιµ. Kύριλλος Mισιακούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: