Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Παρέμβαση της ΠΕΘ για την έκδοση νέας, διευκρινιστικής εγκυκλίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
Iστοχώρος: www.petheol.gr
e-mail: panenthe@otenet.gr & enosis@petheol.gr

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2009
Αριθμ. Πρωτ.68

Πρός τόν αξιότιμον Κύριον Aρην Σπηλιωτόπουλον Υπουργόν Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σάς υποβάλλουμε, ως κοινοποίηση, έγγραφό μας, τό οποίο αποστείλαμε στόν κ. Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας καί Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, μέ τήν παράκλησή μας, νά διορθώσει εγκύκλιό του, μέ τήν οποία, παρά τήν ρητή διάκριση της υπ' αριθμ. Φ12/977/109744/Γ2/26-8-08 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ ( της τρίτης κατά σειράν ) γιά τό μάθημα των Θρησκευτικών, γενικεύει τήν δυνατότητα απαλλαγής. Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε θερμά γιά τήν έκδοση μιάς νέας εγκυκλίου του υπουργείου γιά τό θέμα αυτό, η οποία, μέ σαφήνεια καί αποκλείοντας κάθε παρανόηση, θά ορίζει ότι από τή διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών δέν μπορεί νά απαλλάσσονται τά παιδιά των ορθοδόξων οικογενειών. Πολλές, μέχρι σήμερα, φορές ζητήσαμε τήν έκδοση μιάς τέτοιας εγκυκλίου, πού κατ' ουσίαν θά τακτοποιεί, μέσα στό πνεύμα της πλήρους σαφήνειας, τό όλο ζήτημα, πού δημιουργήθηκε, χωρίς λόγο τό περασμένο καλοκαίρι, μέ τήν έκδοση των δύο πρώτων σχετικών εγκυκλίων. Καί πάλι υποβάλλουμε τήν παράκληση, νά δεχθείτε τό Δ.Σ. της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων σέ μιά σύντομη συνάντηση, γιά νά σάς ενημερώσουμε γιά μερικά σημαντικά γιά τόν κλάδο μας θέματα.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο

Μέ εξαιρετική τιμή

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΘ

Ο Πρόεδρος καί α.αο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Φραγκόπουλος

Ο αντιπρόεδρος,

Ηλίας Μπάκος τ. Προϊστάμενος ΓραφείουΔρ Θεολογίας-Φιλόλογος
__________________________________________________________

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
Iστοχώρος: http://www.petheol.gr/
e-mail: panenthe@otenet.gr & enosis@petheol.gr
Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2009
Αριθμ. πρωτ.56

Πρός τήν Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας καί Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Λ. Κνωσού 6 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αξιότιμε κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά, Λάβαμε γνώση, από ερωτήματα συναδέλφων, του υπ' αριθμ. 250/20-1-2009 εγγράφου σας, τό οποίο υπογράφει βεβαίως η αναπληρώτριά σας, καί μέ τό οποίο διευκρινίζετε (στό 1ο Γραφείο Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου καί κατ' επέκταση σ' όλη τήν περιφέρειά σας) « ότι τό μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σέ όλες τίς σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα μέ τά επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά καί ωρολόγια Προγράμματα πού έχουν καθορισθεί από τό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων» καί ότι «σέ περίπτωση πού ο γονέας του μαθητή ή ο ίδιος ο μαθητής εάν είναι ενήλικος, δηλώσει υπεύθυνα ότι επιθυμεί απαλλαγή από τό μάθημα των Θρησκευτικών γιά λόγους συνείδησης, τότε δέν χρειάζεται νά διεκρινιστεί τό θρήσκευμά του ή οι οποιεσδήποτε θρησκευτικές τους πεποιθήσεις καί απαλλάσσεται από τό μάθημα των Θρησκευτικών».

Κύριε Διευθυντά, Μέ πολλή εκτίμηση στή θέση σας, θά θέλαμε νά σημειώσουμε μιά παρατήρηση καί μιά παράκλησή μας γιά τήν τακτοποίηση του θέματος πού δημιουργήθηκε, ιδιαιτέρως στήν περιφέρειά σας. 1. Η γενίκευση πού γίνεται στούς μαθητές/γονείς πού επιθυμούν απαλλαγή είναι αντίθετη μέ τό γράμμα της τρίτης σχετικής υπουργικής εγκυκλίου ( της υπ' αριθμ. Φ12/977/ 109744/Γ1/ 26-8-2008), η οποία ρητώς ορίζει ότι η προηγούμενη εγκύκλιος υπ' αριθμ. πρωτ. 104071/Γ2/4-8-2008 έχει εφαρμογή στούς «μή ορθοδόξους μαθητές, αλλοθρήσκους καί ετεροδόξους» , στούς οποίους καί αναφέρονται οι λόγοι συνείδησης (τούς οποίους υπογραμμίζετε στό έγγραφό σας, πάντοτε σέ αοριστία). 2. Επισυνάπτουμε έγγραφα διευκρινιστικά των απόψεων του προηγουμένου υπουργού, ο οποίος καί εξέδωσε τίς εγκυκλίους του περασμένου καλοκαιριού, τά οποία πιθανώς δέν είχατε άπόψη. Αυτά είναι: α). Τό υπ' αριθμ. πρωτ. 106209/ΙΗ/17-9-2008. β). Τό υπ' αριθμ. 450/20-11-2008 γ). Τό υπ' αριθμ. Φ.1/409/136808/Γ1/23-10-2008. δ). Τό υπ' αριθμ. 144137/Γ2/7-11-2008. ε). Τό υπ' αριθ. Φ1/447/147621/Γ1/14-11-2008 3. Σίγουρα η οποια αίτηση απαλλαγής δέν ζητείται νά περιλαμβάνει δήλωση των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.

Όμως τό σχολείο καί ο Διευθυντής γνωρίζουν ποιά παιδιά είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, σύμφωνα μέ τήν υπ' αριθμ 61723/Γ2/13-6-2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων, κατά τήν οποία στό σχετικό χώρο αναφοράς του θρησκεύματος σημειώνεται παύλα εφ' ώσον ο μαθητής δέν παρακολουθούσε τό μάθημα γιά τούς αναφερόμενους λόγους (τούς ίδιους στούς οποίους αναφέρεται καί η υπ' αριθμ. Φ12 /977/ 109744/Γ1 /26-8-2008 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ. Κύριε Διευθυντά, Θερμώς παρακαλούμε νά διευκρινίσετε τό όλο θέμα γιά τά Σχολεία της περιφέρειάς σας. Παρακαλούμε επίσης γιά μιά ακόμη φορά τόν κ. Υπουργό, στόν οποίο κοινοποιούμε τό έγγραφό μας αυτό,νά ενδιαφερθεί γιά τήν τακτοποίηση του όλου θέματος , μέ τήν έκδοση μιάς τετάρτης σαφούς διευκρινιστικής εγκυκλίου. Σημειώνουμε ότι τό θέμα είναι πολύ σημαντικό καί γιά τόν κλάδο μας, τήν εκπαίδευση γενικώτερα, αλλά καί , κυρίως, γιά όλη τήν ορθόδοξη Ελλάδα.

Μέ εξαιρετική τιμή

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΘ

ΟΠρόεδρος καί α.α ο Γεν. Γραμματέας Ηλίας Φραγκόπουλος

Ο αντιπρόεδρος, Ηλίας Μπάκος τ. Προϊστάμενος ΓραφείουΔρ Θεολογίας-Φιλόλογος
__________________________________________________________

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ. 4ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, ΕΙΧΕ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (24/11/2008):

http://theologylar.blogspot.com/2008/11/blog-post_24.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: