Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

"Oδεύουμε προς άθρησκη παιδεία;"


Με αφορμή το σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο το παράρτημα Λάρισας της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: «Ο σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας του νέου Λυκείου που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας στον Τύπο, δημιουργεί έντονο προβληματισμό και δικαιολογημένη ανησυχία. Γιατί υποβαθμίζει την ανθρωπιστική αγωγή και παιδεία, αφού, εκτός των άλλων, το κατεξοχήν ανθρωποποιό και ηθοπλαστικό μάθημα των Θρησκευτικών, που αποτελεί τη βάση και τον κορμό της αγωγής, καθόσον «χωρίς Θεό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αγωγή», το εξαιρεί από τα υποχρεωτικά μαθήματα και το κατατάσσει στα επιλεγόμενα.

Το ως άνω σχέδιο, που φαίνεται να είναι προσαρμοσμένο στη δομή του προγράμματος international Baccalaureate, προσπαθεί ανεπιτυχώς να λύσει τα προβλήματα του σημερινού Λυκείου, όπως της έλλειψης παιδευτικής αυτοτέλειας, της κυριαρχίας του εξετασιοκεντρικού συστήματος που φορτώνει τους μαθητές και σε μεγάλο βαθμό και τους γονείς με άγχος, της απουσίας εκπαιδευτικού προσανατολισμού με την καθιέρωση των μαθημάτων επιλογής. Η οποία επιλογή δεν φαίνεται να συντελεί στην εξυπηρέτηση των εφέσεων των μαθητών. Γιατί, πώς να προτιμήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, εφόσον αυτό είναι ενταγμένο σε ομάδες – κύκλους άλλων μαθημάτων που δεν σχετίζονται καθόλου με τα Θρησκευτικά ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Γιατί να μην προτιμήσουν οι μαθητές τα λεγόμενα «χρηστικά» μαθήματα;.....Ύστερα από όλα αυτά, που με κάθε δυνατή συντομία αναφέραμε, εύλογο ανακύπτει το ερώτημα: Οδεύουμε προς άθρησκη αγωγή και εκπαίδευση στο Λύκειο; Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την περιφρόνηση και υποτίμηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, του κατεξοχήν παιδευτικού μαθήματος που γίνεται με τον ως άνω σχεδιασμό του νέου Λυκείου και συγκεκριμένα για τους εξής συνοπτικά λόγους: Γιατί έρχεται σε αντίθεση προς ρητή διάταξη του Συντάγματος (άρθρο 16, παραγρ. 2), που ορίζει ότι ο σκοπός της Παιδείας είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών. Πώς θα ικανοποιηθεί όμως αυτή η απαίτηση όταν εξοβελίζεται στην ουσία από την εθνική μας αγωγή το μάθημα που αποβλέπει σ’ αυτό αποκλειστικά το σκοπό;Αντιτίθεται προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 2 του πρόσθετου Πρωτοκόλλου), που ορίζει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος οφείλει να παρέχει εκπαίδευση εις τους μαθητάς του σύμφωνη προς τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονέων.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και επιθυμούν να παρέχεται στα παιδιά τους ελληνορθόδοξη αγωγή και παιδεία, όπως κατέδειξαν οι σχετικές δημοσκοπήσεις. Χαρακτηρίζεται παιδαγωγικώς μονομερής και μη ανταποκρινόμενη προς την αρχή του όλου, γιατί εξαιρώντας τη θρησκευτική αγωγή δεν παρέχει ενημέρωση στους μαθητές πάνω σε όλους τους τομείς της ζωής. Και μάλιστα στο σημαντικότερο και ευγενέστερο, που είναι η θρησκεία. Αυτό όμως εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους μαθητές. Κινδυνεύουν να παρασυρθούν στην παραθρησκεία, τον αποκρυφισμό, το σατανισμό κ.ά.Στερεί ιδιαίτερα από τους μαθητές την πληροφόρησή τους επάνω στη μεγαλύτερη πίστη και ιδεολογία. Στο Χριστιανισμό, που έφερε την πιο μεγάλη ηθικοπνευματική και κοινωνική επανάσταση στον κόσμο που άλλαξε τον ρου της Ιστορίας. Ποια άλλη πίστη και ιδεολογία μπορεί να συγκριθεί μαζί της; Τους στερεί την ενημέρωση πάνω στην Ελληνορθόδοξη παράδοση και Εκκλησία.

Αυτό που έσωσε τον Ελληνισμό και τον έκανε να μεγαλουργήσει. Έτσι κινδυνεύουν να είναι ξένοι στον τόπο τους. Να μη γνωρίζουν τον πολιτισμό τους και στερημένοι από τη θρησκευτική καλλιέργεια θα κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε αντικοινωνικές ομάδες και ιδεολογίες. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε να παραμείνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο διδασκόμενο επί 2ωρο την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια: