Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Σεμινάρια εξειδίκευσης για θεολόγους και φιλολόγους


To Kέντρο Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010 πρόκειται να διοργανώσει στην έδρα του, στη Θεσσαλονίκη, σεμινάρια εξειδίκευσης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στους επιστημονικούς τομείς των πέντε τμημάτων του, ήτοι: α) της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, β) Βυζαντινής Ιστορίας, γ) Βυζαντινής Θεολογίας, δ) Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, και, ε) Βυζαντινού Δικαίου. Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της θεολογικής και φιλολογικής επιστήμης καθώς και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ανώτατης εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τους προαναφερθέντες κλάδους. Το Κ.Β.Ε. θα χορηγήσει μετά το πέρας των μαθημάτων τη σχετική πιστοποίηση. Περισσότερες πληροφορίες στη Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων "amen.gr": http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=540

Δεν υπάρχουν σχόλια: