Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

" Ἡ Ἐκκλησία κατά τή δικτατορία 1967-1974. Ἱστορική καί νομοκανονική προσέγγιση". Παρουσιάσθηκε στήν Ἀθήνα τό βιβλίο τοῦ θεολόγου καθηγητῆ Χάρη ἈνδρεόπουλουΣέ μία ἀπό τίς πλέον σκοτεινές καί δυσερμήνευτες περιόδους τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἀναφέρεται τό βιβλίο τοῦ θεολόγου καθηγητῆ, δρ. Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ ΑΠΘ κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Ἀνδρεόπουλου, μία ἐπιστημονική πραγματεία πού ἔρχεται νά ρίξει φῶς στίς σχέσεις τῆς διοικοῦσας Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας τῆς περιόδου 1967 - 1974, ὅπως αὐτές διαμορφώθηκαν ὑπό τό κράτος τῆς ἐγκαθιδρυθείσας τήν 21η Ἀπριλίου 1967 ἑπτάχρονης δικτατορίας. Τό βιβλίο παρουσιάσθηκε σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ἡ ἐφημερίδα «Χριστιανική» μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση ἐφέτος τῶν 50 χρόνων ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς δικτατορίας τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 καί ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μέ τή συμμετοχή πλήθους κόσμου τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς,  1ης Δεκεμβρίου στό βιβλιοπωλεῖο «Ἐν Πλῷ», στήν Ἀθήνα. Γιά τό βιβλίο, τό ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Ἡ Ἐκκλησία κατά τή δικτατορία 1967-1974. Ἱστορική καί νομοκανονική προσέγγιση» καί κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἐπίκεντρo» της Θεσσαλονίκης, μίλησαν εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀπό τόν χῶρο τῆς νομικῆς καί θεολογικῆς ἐπιστήμης καθώς καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐξαίροντας τό περιεχόμενό του, καθώς καί τήν μεθοδικότητα καί ἐπιστημονική συνέπεια τοῦ συγγραφέα.... 

...ἡ συνέχεια στό Dogma.gr 

Βιβλιοκρισίες γιά τό σύγγραμμα τοῦ Χάρη Ἀνδρεόπουλου:

 * τοῦ Φιλολόγου – Θεολόγου (M.Th) καθηγητή καί συγγραφέα Κώστα Νούση, στό περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ (τόμ. 88, τεύχ. 2/2017), στή στήλη "Βιβλιοστάσιον"

 * τοῦ δημοσιογράφου – συγγραφέα Ξενοφώντα Μπρουντζάκη στήν ἐφημερίδα "Το ΠΟΝΤΙΚΙ"

 * τοῦ καθηγητῆ καί συγγραφέα Ἀποστόλου Σπυράκη στήν ἰστοσελίδα Τέχνης καί Βιβλίου

 * τοῦ δικηγόρου, Δρ. Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου Γεωργίου Ἰατροῦ, στήν Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου «Νομοκανονικᾶ», 2/2017 (σέλ. 201-204) , ἀναδημοσίευση στό θρησκευτικό ἰστολόγο Αnastasios