Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

"Oδεύουμε προς άθρησκη παιδεία;"


Με αφορμή το σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο το παράρτημα Λάρισας της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: «Ο σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας του νέου Λυκείου που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας στον Τύπο, δημιουργεί έντονο προβληματισμό και δικαιολογημένη ανησυχία. Γιατί υποβαθμίζει την ανθρωπιστική αγωγή και παιδεία, αφού, εκτός των άλλων, το κατεξοχήν ανθρωποποιό και ηθοπλαστικό μάθημα των Θρησκευτικών, που αποτελεί τη βάση και τον κορμό της αγωγής, καθόσον «χωρίς Θεό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αγωγή», το εξαιρεί από τα υποχρεωτικά μαθήματα και το κατατάσσει στα επιλεγόμενα.

Το ως άνω σχέδιο, που φαίνεται να είναι προσαρμοσμένο στη δομή του προγράμματος international Baccalaureate, προσπαθεί ανεπιτυχώς να λύσει τα προβλήματα του σημερινού Λυκείου, όπως της έλλειψης παιδευτικής αυτοτέλειας, της κυριαρχίας του εξετασιοκεντρικού συστήματος που φορτώνει τους μαθητές και σε μεγάλο βαθμό και τους γονείς με άγχος, της απουσίας εκπαιδευτικού προσανατολισμού με την καθιέρωση των μαθημάτων επιλογής. Η οποία επιλογή δεν φαίνεται να συντελεί στην εξυπηρέτηση των εφέσεων των μαθητών. Γιατί, πώς να προτιμήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, εφόσον αυτό είναι ενταγμένο σε ομάδες – κύκλους άλλων μαθημάτων που δεν σχετίζονται καθόλου με τα Θρησκευτικά ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Γιατί να μην προτιμήσουν οι μαθητές τα λεγόμενα «χρηστικά» μαθήματα;.....Ύστερα από όλα αυτά, που με κάθε δυνατή συντομία αναφέραμε, εύλογο ανακύπτει το ερώτημα: Οδεύουμε προς άθρησκη αγωγή και εκπαίδευση στο Λύκειο; Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την περιφρόνηση και υποτίμηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, του κατεξοχήν παιδευτικού μαθήματος που γίνεται με τον ως άνω σχεδιασμό του νέου Λυκείου και συγκεκριμένα για τους εξής συνοπτικά λόγους: Γιατί έρχεται σε αντίθεση προς ρητή διάταξη του Συντάγματος (άρθρο 16, παραγρ. 2), που ορίζει ότι ο σκοπός της Παιδείας είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών. Πώς θα ικανοποιηθεί όμως αυτή η απαίτηση όταν εξοβελίζεται στην ουσία από την εθνική μας αγωγή το μάθημα που αποβλέπει σ’ αυτό αποκλειστικά το σκοπό;Αντιτίθεται προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 2 του πρόσθετου Πρωτοκόλλου), που ορίζει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος οφείλει να παρέχει εκπαίδευση εις τους μαθητάς του σύμφωνη προς τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονέων.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και επιθυμούν να παρέχεται στα παιδιά τους ελληνορθόδοξη αγωγή και παιδεία, όπως κατέδειξαν οι σχετικές δημοσκοπήσεις. Χαρακτηρίζεται παιδαγωγικώς μονομερής και μη ανταποκρινόμενη προς την αρχή του όλου, γιατί εξαιρώντας τη θρησκευτική αγωγή δεν παρέχει ενημέρωση στους μαθητές πάνω σε όλους τους τομείς της ζωής. Και μάλιστα στο σημαντικότερο και ευγενέστερο, που είναι η θρησκεία. Αυτό όμως εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους μαθητές. Κινδυνεύουν να παρασυρθούν στην παραθρησκεία, τον αποκρυφισμό, το σατανισμό κ.ά.Στερεί ιδιαίτερα από τους μαθητές την πληροφόρησή τους επάνω στη μεγαλύτερη πίστη και ιδεολογία. Στο Χριστιανισμό, που έφερε την πιο μεγάλη ηθικοπνευματική και κοινωνική επανάσταση στον κόσμο που άλλαξε τον ρου της Ιστορίας. Ποια άλλη πίστη και ιδεολογία μπορεί να συγκριθεί μαζί της; Τους στερεί την ενημέρωση πάνω στην Ελληνορθόδοξη παράδοση και Εκκλησία.

Αυτό που έσωσε τον Ελληνισμό και τον έκανε να μεγαλουργήσει. Έτσι κινδυνεύουν να είναι ξένοι στον τόπο τους. Να μη γνωρίζουν τον πολιτισμό τους και στερημένοι από τη θρησκευτική καλλιέργεια θα κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε αντικοινωνικές ομάδες και ιδεολογίες. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε να παραμείνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο διδασκόμενο επί 2ωρο την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις».

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Eπιμορφωτικό σεμινάριο στη ΠΕΘ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
Iστοχώρος: http://www.petheol.gr/

Η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, ευρίσκεται στήν ευχάριστη θέση νά ανακοινώσει στούς συναδέλφους καί νέους θεολόγους ότι, μέ τήν ευλογία του Θεού, θά λειτουργήσει καί εφέτος (2010-2011) τό Επιμορφωτικό Σεμιναρίο Παιδαγωγικής καί διδακτικής Κατάρτισης, στά Γραφεία της ΠΕΘ ( Χαλκοκονδύλη 37,όροφος 3ος).

Εισηγητής στίς 23-10-2010, ημέρα Σάββατο καί ώρα 11.30-14.00, θά είναι ο Δρ. θεολογίας κ. Ιωάννης Τσάγκας μέ τό παρακάτω θέμα: "Η συνεισφορά των παιδαγωγικών θεωριών στήν κατανόηση του φαινομένου της μάθησης καί διδασκαλίας γενικά καί ειδικά του μαθήματος των Θρησκευτικών».

Από τή Γραμματεία της ΠΕΘ

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Διαμαρτυρία της ΠΕΘ για τα Θρησκευτικά


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37, 10432 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420

Iστοχώρος: http://www.petheol.gr/


Αθήνα 14-10 2010, Αριθμ. Πρωτ 243

* Προς την αξιότιμη κ. Άννα Διαμαντοπούλου,Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

και την αξιότιμη κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου,Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 AΘHNA

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Πριν από τέσσερις περίπου μήνες η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, υπέβαλε στο Υπουργείο ένα Υπόμνημα (αρ. πρ. 137/11-6-2010), με το οποίο σάς γνωρίζαμε μερικά πολύ βασικά στοιχεία των θέσεών μας για τη διδασκαλία τού Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στα ελληνικά σχολεία. Στοιχεία πού αποτελούν ουσιώδεις θέσεις για την ύπαρξη και αποδοτική λειτουργία τού ΜτΘ στο πρόγραμμα διδασκαλίας και κυρίως στην ελληνική κοινωνία τής εποχής μας. Σημειώναμε δε την παράκληση και ελπίδα μας «ότι πάντοτε θα υπάρχει η δυνατότητα τής άμεσης επικοινωνίας μας μαζί σας και με τούς συνεργάτες σας για περαιτέρω ανάπτυξη και προβληματισμό». Η ελπίδα μας αυτή φάνηκε να δικαιώνεται με τις απαντήσεις πού λάβαμε από αρμόδιες Διευθύνσεις τού Υπουργείου και την διαβίβαση τού Υπομνήματος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σήμερα όμως, και μετά την από 2-10-2010 δημοσίευση Σχεδίου Προγράμματος πού επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας για τις τρείς τάξεις τού Λυκείου, θεωρούμε επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων την ανάγκη να διατυπώσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, όλων των μελών τής Πανελληνίου Ενώσεώς μας, προς την πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου μας, αλλά και προς όλους τούς εμπλεκομένους στο θέμα παράγοντές του.

Διαμαρτυρία πού αφορά στα παρακάτω σημεία:

α) Στο ότι αγνοήθηκαν πλήρως, απολύτως και προκλητικώς τα όσα υποστηρίξαμε στο Υπόμνημά μας αυτό για το ΜτΘ, ιδιαίτατα δε στην υποχρεωτικότητά του σ' όλη τη Γενική Εκπαίδευση.


β) Στο ότι, παρά τις ρητές αναφορές των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις απαντήσεις τους, πού αναφέραμε πιο πάνω, το ΜτΘ διά τού «Σχεδίου» όχι απλώς παύει να είναι υποχρεωτικό, αλλά ωθείται στην έσχατη δυνατότητα επιλογής (διότι τοποθετείται σε ομάδα επιλεγομένων πού περιλαμβάνει τα περισσότερα μαθήματα όλων των υπολοίπων ομάδων -7, έναντι 4. και σε μία 5-. Μεταξύ αυτών και μαθημάτων πού είναι ήδη προαπαιτούμενα, και θα είναι και στο μέλλον προαπαιτούμενα, για την εισαγωγή των υποψηφίων σε συγκεκριμένες σχολές των ΑΕΙ.

γ) Στο ότι με διάθεση παραχρήμα εχθρική αντιμετωπίζεται με την παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση ένας σημαντικός αριθμός καθηγητών θεολόγων που υπηρετούν στα σχολεία μας, ο' οποίοι έτσι θα συναντήσουν ποικίλες υπηρεσιακές περιπέτειες.

δ) Στο ότι με τον αποκλεισμό οποιασδήποτε συνεργασίας μας στην επιτροπή, που μελέτησε το θέμα τού προγράμματος τού Λυκείου, και κατέληξε στο σχέδιο αυτό, παραθεωρήθηκε, αγνοήθηκε ή θεληματικά αντιμετωπίστηκε αρνητικά το αίτημά μας και η προσφορά μας για συνεργασία. Πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η άποψη την οποία διατύπωσε η ανακοίνωση τού Γραφείου Τύπου τού Υπουργείου τής 7 Οκτωβρίου 2010, μετά την εκδήλωση ποικίλων αντιδράσεων σχετικά με το «Σχέδιο», ότι δηλαδή πρόκειται περί προτάσεως μιας Επιτροπής και ότι όταν το Υπουργείο καταλήξει θα δώσει για διαβούλευση τις απόψεις πού θα έχει αποδεχθεί, μάς βρίσκει απολύτως αντίθετους - όπως και κάθε λογικό άνθρωπο - διότι αν δεχθούμε ότι μια Επιτροπή, ίσως και μερικές άλλες, οδηγήσουν στην αποδοχή από το Υπουργείο ενός τελικού σχεδίου, τότε ποιό νόημα μπορεί να έχει η διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές ή άλλες ομάδες- οργανώσεις. Στην απάντηση: «Μπορεί να αλλάξουν οι αποδοχές», απαντούμε με το ερώτημα: «Αλήθεια, πόσο μπορεί να αλλάξουν;».

ε) Στο ότι - για να μην επιμείνουμε και σε άλλα σημεία - κατ' ουσίαν επιχειρείται η στέρηση τής διδασκαλίας στα παιδιά μας της πίστης των πατέρων τους. Η διδασκαλία αυτή, την οποία μόνο το ΜτΘ προσφέρει, είναι η πλέον απαραίτητη για τον σύγχρονο Έλληνα, αλλά και για κάθε άνθρωπο τής εποχής μας (όπως σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη - και όχι μόνο - έχει διαπιστωθεί) και το Σχολείο οφείλει να την παρέχει σ' όλους τούς πολίτες. Το τραγελαφικό σχετικά είναι ότι, με τη δυνατότητα επιλογής τού μαθήματος, θα προσφέρεται σ' αυτούς πού κατά τεκμήριο τη γνωρίζουν.

Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ,

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων επί τού θέματος τής Θρησκευτικής Διδασκαλίας των Ελλήνων, όπως είναι απολύτως φυσικό, έχει άποψη και σχεδιασμό. Περιμένει από το Υπουργείο Παιδείας να έχει τη διάθεση τής συνεργασίας και μαζί μας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία και με μάς, και με άλλες ενδιαφερόμενες ενώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχέστερα αποτελέσματα απ' ότι μία μόνο επιτροπή μελέτης. Εμείς πάντως περιμένουμε τη δική σας θετική απάντηση στο τελευταίο τούτο αίτημά μας. Και οπωσδήποτε πριν απ' την λήψη τελικών αποφάσεων. Ή όχι τελικών, πού όμως θα είναι τελικές.
Με εξαιρετική εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Mάρκος Ορφανός, Ομότ. Kαθηγητής Πανεπιστημίου

Ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Φραγκόπουλος τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.

O Γεν. Γραμματέας Ηλίας Δ. Mπάκος Δρ Θεολόγος-Φιλόλογος